Jotta haarukkatrukin käyttö olisi mahdollisimman turvallista, tulee trukinkuljettajan tietää mitä tekee. Turvallisuus lähtee ennen kaikkea trukinkuljettajan omasta toiminnasta, joten on tärkeää, että hän tietää, kuinka trukin ohjaimissa tulee toimia. Kerromme tässä muutaman perusvinkin haarukkatrukin turvalliseen käyttöön.

Kaikki lähtee trukinkuljettajan omasta toiminnasta

Trukin kohdalla juuri kuljettaja on erityisen tärkeä turvallisuustekijä, sillä juuri hän tekee monia valintoja, jotka ovat turvallisuusnäkökulmien kannalta kriittisiä. Monelle työntekijälle trukki onkin kuin mörkö, jonka käyttöä moni työntekijä pelkää. Osittain tämä johtuu siitä, ettei työntekijöillä ole riittävää tietoa trukin turvallisesta kuljettamisesta. On tärkeää, että ajonopeus on oikea ja että taakan korkeus taakkaa siirrettäessä on optimaalinen. On myös tärkeää, että kuljettaja käyttää tarvittavia turvavälineitä ja noudattaa hänelle annettuja ohjeistuksia.

Turvavälineet

Trukinkuljettajan on käytettävä turvavyötä, jos sellainen trukista löytyy. Lisäksi hänen on käytettävä turvakenkiä ja vaatteita, jotka näkyvät selkeästi. Tällaiset vaatteet auttavat kuljettamaan näkymään silloinkin, kun hän liikkuu ohjaamon ulkopuolisella alueella. Jos työ ja olosuhteet vaativat tiettyjen suojainten käyttöä, tulee nämä suojaimet ottaa käyttöön.

Trukin kunto

On tärkeää, että kuljettaja tarkistaa trukin kunnon ennen työtehtävien aloittamista. Vaarallisessa kunnossa olevaa trukkia ei tule käyttää! On erityisen tärkeää tarkistaa turvalaitteet, kuten varoitusvalot, peilit, peruutuskamera, peruutushälytin, peruutustutka, äänimerkki, käyttöjarrut ja seisontajarrut.

Trukinkuljettajan oma kunto

Trukinkuljettajan on tärkeää huolehtia myös omasta kunnostaan ja jaksamisestaan. Työ kuluttaa niin henkisesti kuin fyysisestikin. Työ voi aiheuttaa vammoja ja esimerkiksi selkä- ja hartiavaivoja. Työ on usein kiireistä, mikä saattaa aiheuttaa työntekijälle psyykkistä kuormitusta. Työ saattaa olla myös yksitoikkoista, mikä voi lisätä sen henkistä kuormittavuutta.

On sanomattakin selvää, ettei painavan työkoneen ohjaimiin saa lähteä päihtyneenä! Mutta moni ei välttämättä tule ajatelleeksi, että myös liian vähäinen uni ja lepo saattaa aiheuttaa humalan kaltaisen tilan, jossa trukinkuljettajan toiminta voi olla tavallisuudesta poikkeavaa. Liian väsyneen ihmisen refleksit eivät välttämättä toimi yhtä nopeasti kuin hyvin levänneen ja tällainen ihminen saattaa tehdä huonoja tai harkitsemattomia päätöksiä. Onkin tärkeää, että trukinkuljettaja huolehtii riittävästä levosta ja yöunesta!